Doktora Programı

T.C.

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ ANABİLİM DALI DOKTORA PROGRAMI MÜFREDATI

1.  YARIYIL DERSLERİ

Dersin Kodu

Optik Kod

Dersin Adı

T

U

L

AKTS

Z/S

ÇEİ 6090

 

Seminer*

0

4

0

6

Z

ÇEİ 6700

 

Uzmanlık Alan Dersi

4

0

0

6

Z

ÇEİ 6501

 

İş Hukuku İçtihatları

3

0

0

6

S

ÇEİ 6503

 

Sosyal Koruma ve İşgücü Piyasası

3

0

0

6

S

ÇEİ 6505

 

İçsel İşgücü Piyasaları

3

0

0

6

S

ÇEİ 6507

 

Kamu Kesiminde Çalışma İlişkileri Tarihi

3

0

0

6

S

ÇEİ 6509

 

Örgüt Kuramları

3

0

0

6

S

ÇEİ 6511

 

Uluslararası Sendikal Hareketler

3

0

0

6

S

ÇEİ 6513

 

Sosyal Yürütüm Kodları

3

0

0

6

S

ÇEİ 6515

 

Sanayi-sonrası Toplum Kuramları

3

0

0

6

S

ÇEİ 6517

 

Sosyal Gelişme ve Refah

3

0

0

6

S

ÇEİ 6519

 

Çalışma Yaşamında Kadın

3

0

0

6

S

ÇEİ 6521

 

Küreselleşme ve Yeni Uluslararası Göç Akımları

3

0

0

6

S

ÇEİ 6523

 

Çalışma Yaşamında İnsan ve Güncel Sorunlar

3

0

0

6

S

ÇEİ 6525

 

Sosyal Çalışma ve Sosyal Hizmetler: Kuram ve Uygulamaları 

3

0

0

6

S

ÇEİ 6527

 

Çalışma Sürelerinin Ekonomi Politiği

3

0

0

6

S

2.  YARIYIL DERSLERİ

Dersin Kodu

Optik Kod

Dersin Adı

T

U

L

AKTS

Z/S

ÇEİ 6090

 

Seminer*

0

4

0

6

Z

ÇEİ 6700

 

Uzmanlık Alan Dersi

4

0

0

6

Z

ÇEİ 6502

 

Sermaye Birikimi, Devlet ve Sınıflar

3

0

0

6

S

ÇEİ 6504

 

Sosyal Güvenlik Hukuku İçtihatları

3

0

0

6

S

ÇEİ 6506

 

Toplu Görüşme Stratejisi ve Taktikleri

3

0

0

6

S

ÇEİ 6508

 

Çalışmada Sağlık ve Güvenlik Risklerinin Değerlendirmesi

3

0

0

6

S

ÇEİ 6510

 

Çalışma Yaşamının Kalitesi

3

0

0

6

S

ÇEİ 6512

 

Sosyal İnsan Hakları ve Uluslararası Denetimi

3

0

0

6

S

ÇEİ 6514

 

Refah Devleti ve Toplumsal Cinsiyet

3

0

0

6

S

ÇEİ 6516

 

Gelir Dağılımı, Yoksulluk ve Sosyal Politika

3

0

0

6

S

ÇEİ 6518

 

Ekonomik Kalkınma, Uluslararası Ekonomik Kuruluşlar ve Sosyal Politika

3

0

0

6

S

ÇEİ 6520

 

Çalışma, Çalışma(ma) ve Emek

3

0

0

6

S

ÇEİ 6522

 

Göç Politikalarında Güncel Tartışmalar

3

0

0

6

S

ÇEİ 6524

 

İnsan Kaynakları Uygulamaları

3

0

0

6

S

ÇEİ 6526

 

Sosyal Dışlanma

3

0

0

6

S

ÇEİ 6528

 

Ekonomik Krizler ve Emek

3

0

0

6

S

ÇEİ 6530

 

Nitel Araştırma Yöntemleri

3

0

0

6

S

3.  YARIYIL DERSLERİ

Dersin Kodu

Optik Kod

Dersin Adı

T

U

L

AKTS

Z/S

ÇEİ 6700

 

Uzmanlık Alan Dersi

4

0

0

6

Z

ÇEİ 6000

 

Tez Çalışması

0

1

0

24

Z

4.  YARIYIL DERSLERİ

Dersin Kodu

Optik Kod

Dersin Adı

T

U

L

AKTS

Z/S

ÇEİ 6700

 

Uzmanlık Alan Dersi

4

0

0

6

Z

ÇEİ 6000

 

Tez Çalışması

0

1

0

24

Z

5.  YARIYIL DERSLERİ

Dersin Kodu

Optik Kod

Dersin Adı

T

U

L

AKTS

Z/S

ÇEİ 6700

 

Uzmanlık Alan Dersi

4

0

0

6

Z

ÇEİ 6000

 

Tez Çalışması

0

1

0

24

Z

6.  YARIYIL DERSLERİ

Dersin Kodu

Optik Kod

Dersin Adı

T

U

L

AKTS

Z/S

ÇEİ 6700

 

Uzmanlık Alan Dersi

4

0

0

6

Z

ÇEİ 6000

 

Tez Çalışması

0

1

0

24

Z

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Minimum Mezuniyet AKTS’i 180 olmak zorundadır. 

AKTS Bilgi Paketi
Akademik Personel
Personel E-Posta
Öğrenci E-Posta
Yukarı Çık