YÖNETİM

Prof. Dr. Saniye DEDEOĞLU Bölüm Başkanı
Dr. Öğr. Ü. Çisel EKİZ GÖKMEN Bölüm Başkan Yardımcısı
Doç. Dr. Recep KAPAR Bölüm Farabi Koordinatörü
Prof. Dr. Saniye DEDEOĞLU Bölüm Erasmus Koordinatörü
>