Yüksek Lisans Programı

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

ÇALIŞMA EKONOMİSİ ve ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ ANABİLİM DALI

YÜKSEK LİSANS PROGRAMI MÜFREDATI

1. YARIYIL DERSLERİ

Ders Kodu

Ders Adı

T

U

L

AKTS

Z/S

ÇEİ 5090

Seminer*

0

2

0

6

Z

ÇEİ 5700

Uzmanlık Alan Dersi**

4

0

0

6

Z

ÇEİ 5001

Sosyal Araştırmalarda Yöntem

3

0

0

6

Z

ÇEİ 5501

Toplumsal Sınıflar

3

0

0

6

S

ÇEİ 5503

İş Etiği ve Sosyal Sorumluluk

3

0

0

6

S

ÇEİ 5505

Karşılaştırmalı Çalışma Ekonomisi

3

0

0

6

S

ÇEİ 5507

İktisat Politikaları ve İşsizlik

3

0

0

6

S

ÇEİ 5509

Bireysel İş Hukuku Uygulamaları

3

0

0

6

S

ÇEİ 5511

Küresel İşgücü Göçü

3

0

0

6

S

ÇEİ 5513

Örgütsel Davranışta Yeni Boyutlar ve Geliş.

3

0

0

6

S

ÇEİ 5515

İş Sağlığı ve Güvenliği

3

0

0

6

S

ÇEİ 5517

Türkiye Emek Tarihi

3

0

0

6

S

ÇEİ 5519

Karşılaştırmalı Sosyal Refah Politikaları

3

0

0

6

S

ÇEİ 5521

Yeni Çalışma Biçimleri

3

0

0

6

S

ÇEİ 5523

Yönetime Katılma ve Sosyal Diyalog

3

0

0

6

S

ÇEİ 5525

Sosyal Güvenliğin Güncel Sorunları

3

0

0

6

S

2. YARIYIL DERSLERİ

Ders Kodu

Ders Adı

T

U

L

AKTS

Z/S

ÇEİ 5090

Seminer*

0

2

0

6

Z

ÇEİ 5700

Uzmanlık Alan Dersi**

4

0

0

6

Z

ÇEİ 5502

Yeni Toplumsal Hareketler ve Sendikacılık

3

0

0

6

S

ÇEİ 5504

Bölüşüm İlişkileri ve Gelir Dağılımı

3

0

0

6

S

ÇEİ 5506

Toplu İş Hukuku Uygulamaları

3

0

0

6

S

ÇEİ 5508

ILO Standartları ve AB Çalışma Normları

3

0

0

6

S

ÇEİ 5510

Toplu Pazarlık

3

0

0

6

S

ÇEİ 5512

Avrupa Birliği’nde Çalışma İlişkileri

3

0

0

6

S

ÇEİ 5514

Çalışma Yaşamında Ayrımcılık

3

0

0

6

S

ÇEİ 5516

Küreselleşme ve Sosyal Politikalar

3

0

0

6

S

ÇEİ 5518

Endüstri İlişkileri Psikolojisi

3

0

0

6

S

ÇEİ 5520

İnsan Kaynakları Yönetiminde Güncel Geliş.

3

0

0

6

S

ÇEİ 5522

Toplumsal Cinsiyet, İş ve İstihdam

3

0

0

6

S

ÇEİ 5524

Emek Süreci Analizi

3

0

0

6

S

ÇEİ 5526 Dezavantajlı Gruplar ve Sosyal Politika 3 0 0 6

S

3. YARIYIL DERSLERİ

Ders Kodu

Ders Adı

T

U

L

AKTS

Z/S

ÇEİ 5700

Uzmanlık Alan Dersi

4

0

0

6

Z

ÇEİ 5000

Tez Çalışması

0

0

0

24

Z

4. YARIYIL DERSLERİ

Ders Kodu

Ders Adı

T

U

L

AKTS

Z/S

ÇEİ 5700

Uzmanlık Alan Dersi

4

0

0

6

Z

ÇEİ 5000

Tez Çalışması

0

0

0

24

Z

MİNİMUM MEZUNİYET AKTS TOPLAM: 90

* Seminer Dersi güz veya bahar yarıyılında olmak üzere sadece bir dönemde alınacaktır.

** Uzmanlık Alan dersi bir öğrenci alırsa 4, birden fazla öğrenci alırsa 8 saat teorik okutulacak

 

AKTS Bilgi Paketi
Akademik Personel
Personel E-Posta
Öğrenci E-Posta
Yukarı Çık