İLETİŞİM

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü
Kötekli Kampüsü
48000
Kötekli / MUĞLA

Bölüm Sekreteri
Tülay ERKİNİŞLİ        : 0 252 211 1442
 
>